prevnext
Menu

Avtal

Sedan mitten av maj 2019 är DAV Partner fusionerat med JML-System. Avtal har överförts till JML-System.

För mer information kring avtal eller förfrågan, kontakta oss:
Telefon: 0200 – 81 66 00
E-post: avropa@jml.se

Inloggning webbshop, klicka här


SKL Kommentus

JML-System är ramavtalsleverantör till SKL Kommentus som omfattar ett större antal kommuner, kommunala bolag samt flera landsting. 

Avtalet innefattar Audio- /Videoprodukter för olika typer av konferensrum och videokonferenser med tillhörande tjänster. Avtalet ska tillgodose behov av produkter för ljud och bild i befintliga eller nya mötes- och konferensrum, utbildnings- och hörsalar, vård- och telemedicinska rum samt i andra sammanhang och situationer där verksamheten har behov av dessa produkter.

Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013 omfattar förutom lösningar för videokonferenser också produkter så som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster med mera.

Videokonferenslösningar, produkter och tjänster 2013 omfattar förutom lösningar för videokonferenser också produkter så som kameror, projektorer, interaktiva skrivtavlor och produktnära tjänster med mera.

För avtalsinformation klicka här

Kammarkollegiet

JML-System är ramavtalsleverantör till Kammarkollegiet

–  Avtalsnummer: 23.3-7192-16:005 AV och videokonferens-hårdvara, programvara och tjänster

Avtalet är rikstäckande och berör statlig verksamhet så som myndigheter, verk, vårdmiljöer, polis, militär, högskolor, universitet mm

Ett större antal kommuner och landsting lyder även under avtalen.

För avtalsinformation klicka här

Göteborgs Stad med kranskommuner (IK15303-01)

JML-System är ramavtalsleverantör till Göteborgs stad Inköp och Upphandling.  Avtalet gäller från den 1 januari 2016 och omfattar AV-teknik, videokonferens inklusive tillhörande tjänster, (serviceavtal, installation, kvalificerad installation, support, service samt utbildning).

För mer information klicka här